2015 của tôi

Viết càng ngày càng ít nhưng càng ngày càng chất!

Bạn bè mới thì vô số. 🙂

Ô, xem này! Toàn người nổi tiếng comment vào worpress của mình, Tiểu Lục vẫn là người dẫn đầu, 2 năm liên tục rồi nhé.

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ. hehehe

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 120,000 times in 2015. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 5 days for that many people to see it.

Click vào đây để nghía qua nhé. 🙂