Không đổi được hình nền WordPress

Có vẻ như lỗi này đã không còn tồn tại, HMP đã có thể đổi được hình nền 🙂

Có thể WordPress đang chơi chiêu! Đó một kết luận của tôi sau khi tham khảo những phản hồi của người dùng từ tháng 7 đến đầu tháng 11 năm 2015 cùng với việc tự mình so sánh sự khác nhau trong giao diện thiết đặt của Heomephim.wordpress.com với một tài khoản Wp khác cũng thuộc sở hữu của tôi chuyên để thử nghiệm các tính năng của Wp. Mặc dù không khẳng định 100% nhưng HMP tin rằng khả năng này là rất cao và nó cũng có thể giải đáp thắc mắc cũng như giải tỏa sự bực tức của không ít bạn gặp phải tỉnh trạng không thể đổi được hình nền trong thời gian qua.

Cùng sử dụng theme Sapor thì giao diện cài đặt theme của hai tài khoản khác nhau như sau: Tiếp tục đọc