Tạo bộ đếm cho WordPress

Đây là bài viết hướng dẫn các bạn tạo bộ đếm số người đang xem blog của bạn ở thời điểm hiện tại. Lưu ý là nó không phải là Widget có sẵn của WordPress nhé – phân biệt với Widget sẵn có là “Thống kê Blog” có chức năng đếm tất cả những lượt ghé thăm của khách từ khi thành lập WordPress đến thời điểm hiện tại.

Hiện nay có hai trang web hỗ trợ tạo bộ đếm là http://whos.amung.us/ và http://gostats.vn/

1. Cách sử dụng http://whos.amung.us/

Hiện nay nhiều người dùng code được lấy từ Website này, tuy nhiên để sử dụng được nó thì chủ nhân của Wp phải tinh chỉnh lại Code.

Chúng ta có Code mẫu như dưới đây

<a target="_blank"
border="0" height="25"></a>
Bạn cần truy cập vào đường link http://whos.amung.us/showcase/ để lấy code gốc
Website này hỗ trợ rất nhiều kiểu widget nhưng với wordpress miễn phí thì chúng ta chỉ có thể sử dụng widget cổ điển, copy đoạn mã của nó:
Mẹo WordPress 3
var _wau = _wau || []; _wau.push(["classic", "vbxfjpimlslw", "1fs"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="http://widgets.amung.us/classic.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();
Copy đoạn chữ màu đỏ trong code gốc và dán vào code mẫu ta được

Tiếp tục đọc