FILEminimizer Suite

Đây là một trong những phần mềm rất hữu dụng, đặc biệt là đối với những bạn thích chơi facebook, blog,… thì đây chính là thứ mà bạn cần. Với những bức ảnh mà bạn chụp với dụng lượng khoảng 2-3 Mb thì phần mềm này sẽ giúp ảnh của bạn giảm dung lượng xuống còn 200-300 Kb, tức giảm được khoảng từ 97% đến 98% dụng lượng ảnh. Mặc dù dụng lượng giảm đến mức bất ngờ nhưng chất lượng gần như là không hể thay đổi, với mắt thường bạn không thể nhận biết được sự khác biệt

Ngoài ra phần mềm này còn hữu dụng đối với các file PDF và các file Office (word, excel, PPT,…), nó giúp bạn đính kèm các file này vào mail một cách nhanh chóng – vì thế nó đặc biệt thích hợp đối với những nơi có mạng yếu. Tiếp tục đọc